Giáo dục

NGÀNH GIÁO DỤC CHÂU PHÚ TỔ CHỨCHỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI, CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

08:47 05/04/2024

    

Nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và toàn ngành giáo dục và đào tạo Châu Phú. Qua đó, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Nên Phòng GD-ĐT Châu Phú tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp giỏi cấp trung học cơ sở, năm học 2023 – 2024.

 

 

 

Hội thi được thực hiện căn cứ theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông, với những nội dung cụ thể như:

1. Đối tượng: giáo viên giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp 6, 7, 8.

2. Tiêu chuẩn: đã đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự hội thi cấp trường; có một năm được công nhận là GVCN lớp giỏi cấp trường trở lên trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là GVCN lớp giỏi cấp trường năm tham dự hội thi.

3. Nội dung, cách tính để công nhận danh hiệu “giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp huyện: Giáo viên tham gia dự thi qua 02 phần:

- Phần 1. Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp:

Trình bày 01 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi GVCN lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

- Phần 2. Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục:

Thực hành 01 tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục của đơn vị tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử).

Giáo viên tham gia dự thi được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

Để công nhận danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi”:

- Phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại đơn vị, nơi giáo viên đang làm việc và được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

- Phần thực hành 01 tiết tổ chức các hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống.

Hội thi là sân chơi, là cơ hội để giáo viên làm công tác chủ nhiệm được được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả chủ nhiệm lớp, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy học trong nhà trường.

Qua hội thi này, giúp mỗi thầy cô giáo tham gia dự thi được nâng cao tay nghề, có nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục học sinh, góp phần hạn chế học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục cấp trung học cơ sở của ngành giáo dục Châu Phú nói chung./.

Đào Văn Hoàng Giang

các tin khác