Giáo dục

Châu Phú liên kết mở lớp thạc sĩ

09:39 23/03/2021

    

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mở lớp Thạc sĩ Chính sách công ngành bảo vệ môi trường giảng dạy tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang, thời gian thực học vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, thời gian đào tạo 2 năm.

 

Responsive image
 

     Đối tượng dự tuyển là những người đã tốt nghiệp đại học đúng ngành quản lý tài nguyên và môi trường hoặc ngành gần như: Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Môi trường, Kinh tế Tài nguyên Môi trường, Thủy lợi, Quản lý Đất đai, Địa chất, Địa lý, Hệ thống Thông tin Địa lý, Trắc địa – Bản đồ, Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên, Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp, Thủy sản, Sinh học… Khối lượng kiến thức toàn khóa 60 tín chỉ.

     Theo công văn 102 của Phòng Nội vụ các cơ quan, đơn vị thông tin nhanh cho cán bộ, công chức trong đơn vị để đăng ký và tổng hợp danh sách đã đăng ký học gởi về Phòng Nội vụ chậm nhất từ nay đến ngày 26/3/2021./.

Phước Nổi

các tin khác