Giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Phú tập huấn Tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh

08:48 03/11/2021

    

Ngày 02/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú tổ chức tập huấn trực tuyến cho cán bộ, giáo viên ở các trường tiểu học, THCS trên địa bàn về nội dung: tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

 

Responsive image
 

     Chương trình tập huấn diễn ra trong 01 ngày, với sự tham gia của 105 cán bộ phụ trách công tác xã hội, tư vấn tâm lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học và THCS, tại 10 điểm cầu trên toàn huyện.

     Tham gia tập huấn, các đại biểu được phổ biến những chuyên đề về Nhận diện những vấn đề tâm lý học sinh phổ thông trong đại dịch Covid-19; Hướng dẫn kỹ năng tư vấn hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong đại dịch Covid-19 và sau khi quay lại trường học; Nguy cơ tổn thương tâm lý trên không gian mạng và những phương thức giáo viên, phụ huynh tư vấn hỗ trợ; Hướng dẫn các kỹ thuật cân bằng công việc và gia đình cho cán bộ, giáo viên…

     Thông qua chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ tư vấn tâm lý và giáo viên những kỹ năng tư vấn, qua đó kịp thời hỗ trợ cho học sinh khi gặp những khó khăn về tâm lý trong đại dịch Covid-19. Sau khi quay lại trường học cán bộ, giáo viên sẽ cân bằng giữa công việc và gia đình, giúp công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh ở các trường được tốt hơn.

Trúc Mai

các tin khác