Giáo dục

TRƯỜNG THCS KHÁNH HÒA TIẾP ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2023

10:17 17/11/2023

    

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-SGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về thành lập Đoàn đánh giá ngoài các trường trung học cơ sở, đợt 6 năm 2023.

 

Thành viên đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang là các cán bộ Sở, cán bộ Phòng và Hiệu trưởng trường trung học cơ sở có nhiều kinh nghiệm trong công tác đánh giá ngoài để kiểm tra 5 chuẩn theo quy định của Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nhằm tạo thuận lợi cho Đoàn kiểm tra, nhà trường đã thực hiện gửi các báo cáo tự đánh giá, các file minh chứng tương ứng với các tiêu chuẩn lên hệ thống trước, để Đoàn kiểm tra nghiên cứu các hồ sơ liên quan và có hướng tư vấn phù hợp.

Tại buổi làm việc tại trường THCS Khánh Hòa, Thầy Nguyễn Duy –  Trưởng đoàn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Đốc đã chủ trì buổi kiểm tra trong không khí thân thiện, Đoàn đã giới thiệu các thành viên phụ trách kiểm tra từng tiêu chuẩn.

 

Về phía tiếp đoàn kiểm tra, Thầy Nguyễn Thành Toàn – Bí thư chi bộ – Hiệu Trưởng trường THCS Khánh Hòa đã giới thiệu các giáo viên phụ trách các chuẩn của trường nhằm tạo điều kiện để cán bộ phụ trách kiểm tra các chuẩn của Đoàn và giáo viên phụ trách chuẩn của trường có sự trao đổi, thông tin nhau để nhận được tư vấn trực tiếp với các hạn chế cần khắc phục tại các tiêu chuẩn, tiêu chí.

 

Đoàn kiểm tra đã trình bày báo cáo sơ bộ của các thành viên đoàn sau khi đã nghiên cứu các hồ sơ file trên hệ thống và tiến hành kiểm tra hồ sơ trực tiếp và làm việc với giáo viên phụ trách các chuẩn.

Sau buổi làm việc nghiêm túc và hiệu quả về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia của trường THCS Khánh Hòa, Đoàn kiểm tra đã kết luận cơ bản các chuẩn theo quy định của trường đã đạt, chỉ cần bổ sung thêm một số minh chứng tại một số tiêu chí và Đoàn có sự tư vấn thêm để giúp trường bổ sung, hoàn thiện hơn các minh chứng.

Như vậy, với sự chuẩn bị tốt 5 chuẩn hồ sơ minh chứng chuẩn quốc gia của trường THCS Khánh Hòa và sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên Đoàn kiểm tra đã giúp cho trường THCS Khánh Hòa có thêm kinh nghiệm bổ sung hồ sơ để Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang sau 2 tuần sẽ trở lại thẩm định các khắc phục của trường để tiến đến việc lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh An Giang công nhận trường THCS Khánh Hòa đạt về kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia trong năm học 2023./.

Đào Văn Hoàng Giang

các tin khác