Giáo dục

SINH HOẠT HỘI ĐỒNG CỐT CÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN VỚI HÌNH THỨC HỘI THẢO, CHIA SẺ VÀ HỌC TẬP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN

03:58 27/11/2023

    

Thực hiện theo thông báo số 968/TB-PGDĐT, ngày 31/10/2023 của Phòng GD&ĐT Châu Phú về hoạt động Hội đồng cốt cán các môn học và hoạt động giáo dục cấp trung học cơ sở tháng 11 năm 2023. Nên giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân (GDCD) tại các trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (THCS-THPT) có điều kiện tham dự buổi sinh hoạt Hội đồng cốt cán môn GDCD cấp huyện tại trường THCS Mỹ Phú.

 

 

Trong buổi sinh hoạt, giáo viên được tiếp cận các nội dung sau:

- Giáo viên được tham dự hội thảo báo cáo về “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh” theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 8.

- Giáo viên được tham dự tiết giảng dạy thực tế trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 8.

- Giáo viên được tiếp cận và thực hiện ứng dụng kiểm tra, đánh giá học sinh trong tiết dạy.

- Giáo viên được cập nhật các nội dung lồng ghép phù hợp và cách lồng ghép hay vào bài dạy cụ thể.

- Giáo viên tham gia phân tích các hoạt động trong kế hoạch bài dạy theo công văn 5512 và đánh giá rút kinh nghiệm theo công văn 5555 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Giáo viên có cơ hội trình bày các khó khăn, vướng mắc khi tiếp cận và giảng dạy sách giáo khoa môn GDCD khối 8. Qua đó, các thành viên cùng chia sẻ cách làm hay, phương pháp mới trong quá trình giảng dạy để cùng nhau học tập.

 

Tại buổi sinh hoạt hội đồng cốt cán, giáo viên giảng dạy môn GDCD rất nghiêm túc và tập trung, đây vừa là nơi học tập các kinh nghiệm chia sẻ của đồng nghiệp, vừa là nơi trình bày các khó khăn trong quá trình giảng dạy để cùng nhau tìm ra biện pháp khắc phục theo đặt thù bộ môn, hướng đến mục tiêu giáo dục học sinh phát triển đầy đủ về phẩm chất và năng lực.

Ngoài ra, giáo viên còn được cập nhật các nội dung mới được triển khai trong sinh hoạt hội đồng, để mỗi giáo viên được nắm vững các hướng dẫn thực hiện đúng và hiệu quả phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

 

Như vậy, với sự quan tâm của bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT Châu Phú, sự hỗ trợ tích cực của trường THCS Mỹ Phú, sự chủ động của Hội đồng cốt cán môn GDCD, sự tham gia nhiệt tình, sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm giảng dạy để học hỏi nhau của mỗi giáo viên… đã góp phần giúp cho buổi sinh hoạt của môn GDCD đạt nhiều thành công và hiệu quả. Góp phần tích cực vào việc học tập nâng cao tay nghề của giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong năm học 2023 – 2024 đối với bộ môn GDCD nói riêng và chất lượng giáo dục của huyện Châu Phú nói chung./.

 

 

Đào Văn Hoàng Giang

các tin khác