Giáo dục

TRƯỜNG TIỂU HỌC A KHÁNH HÒA TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÍ CHUYÊN MÔN CỦA PHÒNG GD&ĐT CHÂU PHÚ

10:21 19/03/2024

    

Thực hiện theo kế hoạch 165/KH-PGDĐT về việc kiểm tra công tác quản lí chuyên môn trường tiểu học tháng 3/2024 của Phòng GD&ĐT Châu Phú do Thầy Quách Văn Nhàn – Phó trưởng Phòng GD&ĐT Châu Phú đã cùng đoàn đến kiểm tra công tác quản lí chuyên môn của trường Tiểu học A Khánh Hòa.

 

 

Thành phần đoàn kiểm tra gồm chuyên viên của Phòng GD&ĐT, Hiệu Trưởng, Phó hiệu Trưởng có nhiều kinh nghiệm ở các trường tiểu học được Phòng GD&ĐT phân công kiểm tra và tư vấn chuyên môn cho trường Tiểu học A Khánh Hòa.

 

 

Về phía thành phần đón tiếp đoàn kiểm tra của trường Tiểu học A Khánh Hòa có Ban giám hiệu, các tổ khối Trưởng và giáo viên tham dự.

 

 

Trong đợt kiểm tra tại trường Tiểu học A Khánh Hòa, đoàn thực hiện kiểm tra các nội dung như sau:

- Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của phòng GDĐT, nhà trường về giáo dục tiểu học.

- Việc phân công, bố trí viên chức, người lao động.

- Công tác quản lí chuyên môn của Ban giám hiệu, việc thực hiện hồ sơ sổ sách của giáo viên.

- Thực hiện chuyên môn của giáo viên.

- Dự giờ giáo viên, khảo sát chất lượng học sinh.

- Việc dạy học buổi chiều của lớp học 2 buổi/ngày.

- Việc trang bị và sử dụng sách, dụng cụ học tập của học sinh.

Qua thời gian làm việc trách nhiệm của đoàn kiểm tra công tác quản lí chuyên môn tại trường Tiểu học A Khánh Hòa, cùng việc tạo điều kiện của Ban giám hiệu và sự phối hợp nhiệt tình của giáo viên, đại diện đoàn đã có những đánh giá tích cực, như sau:

- Nhà trường có lưu trữ và triển khai thực hiện đầy đủ các các văn bản chỉ đạo  của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT.

- Hiệu trưởng có quan tâm đến công tác quản lí chuyên môn trong nhà trường.

- Thực hiện khá đầy đủ về hồ sơ chuyên môn.

- Đa số giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo quy định.

Tuy nhiên, còn một số điểm đoàn tư vấn để nhà trường thực hiện tốt hơn như:

- Biên bản sinh hoạt chuyên môn cần thống nhất về hình thức của các tổ khối.

- Trong học bạ của học sinh, giáo viên cần nhận xét rõ hơn yêu cầu cần đạt của môn học.

Như vậy, với sự chuẩn bị tốt hồ sơ và sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên kiểm tra đã giúp cho công tác quản lí chuyên môn của trường Tiểu học A Khánh Hòa có thêm kinh nghiệm bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Bên cạnh đó, việc dự giờ và tư vấn của thành viên đoàn đã giúp giáo viên giảng dạy lớp có thêm những góp ý thiết thực và phù hợp với đặc điểm lớp học, đặc điểm học sinh.

Qua công tác kiểm tra quản lí chuyên môn đã góp phần giúp nhà trường phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong năm học 2023 – 2024 và những năm tiếp theo./.

 

 

Đào Văn Hoàng Giang

các tin khác