Giáo dục

Châu Phú: tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý ngành giáo dục

04:24 09/07/2024

    

Ngày 09/7/2024, tại trường Tiểu học “B” Bình Long, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của UBND huyện Châu Phú về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ viên chức quản lý ngành giáo dục và đào tạo, đối với 02 cán bộ, gồm:

 

 

 

Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tâm – Hiệu Trưởng trường tiểu học “B” Bình Long đến công tác tại trường Tiểu học “A” Vĩnh Thạnh Trung, giữ chức vụ Hiệu Trưởng.

 Quyết định tiếp nhận ông Phạm Vũ Phương – Viên chức trung tâm chính trị huyện đến công tác tại trường Tiểu học “B” Bình Long, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu Trưởng.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện, ông Quách Văn Nhàn – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã phát biểu, mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường vận dụng kinh nghiệm công tác của mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời chỉ đạo, quản lý tập thể sư phạm nhà trường nói riêng, đội ngũ nhà giáo toàn huyện nói chung nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng, đào tạo những thế hệ trẻ giàu tri thức, có tinh thần quyết tâm vươn lên, góp phần xây dựng ngành giáo dục chung của huyện nhà ngày càng phát triển.

Nguyễn Kim

các tin khác