Giáo dục

Châu Phú: Công bố Quyết định sáp nhập trường Tiểu học Đào Hữu Cảnh

07:22 05/11/2021

    

Phòng Gáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú vừa tổ chức công bố Quyết định sáp nhập trường học và Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường Tiểu học Đào Hữu Cảnh, năm học 2021 – 2022. Ông Huỳnh An Khước - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú, đại diện lãnh đạo Đảng uỷ xã Đào Hữu Cảnh cùng các thầy, cô giáo của trường về dự.

 

Responsive image
 

Tại buổi lễ công bố Quyết định, đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đã công bố các Quyết định của UBND huyện. Theo đó, Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về việc sáp nhập trường Tiểu học B Đào Hữu Cảnh vào trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh thành trường Tiểu học Đào Hữu Cảnh; Quyết định chuyển công tác và bổ nhiệm có thời hạn ( 05 năm ) đối với ông Đoàn Văn Khuyên - Hiệu trưởng trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh đến công tác tại trường Tiểu học Đào Hữu Cảnh, giữ chức vụ hiệu trưởng; Quyết định chuyển công tác và bổ nhiệm có thời hạn ( 05 năm ) đối với ông Nguyễn Thanh Phong – Phó hiệu trưởng trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh đến công tác tại trường Tiểu học Đào Hữu Cảnh, giữ chức vụ phó hiệu trưởng; Quyết định chuyển công tác và bổ nhiệm có thời hạn ( 05 năm ) đối với ông Mai Hoàng Huỳnh – Hiệu trưởng trường tiểu học B Đào Hữu Cảnh đến công tác tại trường Tiểu học A thị trấn Cái Dầu, giữ chức vụ phó hiệu trưởng; Quyết định chuyển công tác và bổ nhiệm có thời hạn ( 05 năm ) đối với ông Đoàn Văn Tính – Phó hiệu trưởng trường Tiểu học B Đào Hữu Cảnh đến công tác tại trường Tiểu học Đào Hữu Cảnh, giữ chức vụ phó hiệu trưởng.

Trường Tiểu học Đào Hữu Cảnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của UBND huyện Châu Phú, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật, chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của phòng Giáo dục và đào tạo huyện.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Huỳnh An Khước – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sáp nhập các trường là rất cần thiết, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường lớp, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện của ngành giáo dục và đào tạo, nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tăng quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, ông yêu cầu các trường sớm ổn định nề nếp sau khi sáp nhập, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, thực hiện các cuộc vận động do ngành giáo dục và đào tạo phát động, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và giữ vững các danh hiệu trường đạt chuẩn, góp phần đưa sự nghiệp giáo và đào tạo của huyện nhà ngày càng phát triển./.

Nguyễn Kim

các tin khác