Giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới năm 2022

07:41 04/06/2022

    

Đoàn cán bộ công tác Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có buổi kiểm tra hình triển khai, thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới năm 2022 và công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Châu Phú. Ông Võ Bình Thư – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Bé Tám – phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú cùng đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Ban quản lý dự án đầu tư khu vực huyện - đại diện UBND xã Thạnh Mỹ Tây và cán bộ phụ trách tiêu chí 05, tiêu chí 14 của xã cùng dự.

Theo số liệu tổng hợp báo cáo: Hiện trên địa bàn huyện có số trường đạt chuẩn quốc gia tính đến ngày 31/12/2021 là 31/65 trường, đạt tỉ lệ 47,69%. Trong đó: Mầm non-Mẫu giáo có 09/17 trường, đạt tỉ lệ 52,94%; Tiểu học có 16/35 trường, tỉ lệ 47,71%; Trung học cơ sở có 06/13 trường, tỉ lệ 46,15%.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã cùng nhau phân tích, đánh giá việc hoàn thiện tiêu chí 05 và tiêu chí 14 trên địa bàn huyện về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, một số nội dung liên quan như: Thông tin dự thảo Bộ tiêu chí công nhận xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 áp dụng từ năm 2022; Tiêu chí 5 về trường học; Tiêu chí 14.1 về phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; xã nông thôn mới nâng cao; Công tác cung cấp trang thiết bị dạy học giai đoạn 2016-2020 đến nay v.v… Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện, theo kế hoạch, lộ trình đạt chuẩn quôc gia đến 2025, số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện Châu Phú là 47/65 trường, đạt tỉ lệ 72,31%...

Nhằm tạo điều kiện giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, đạt các tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới đúng theo lộ trình đề ra. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, ông Võ Bình Thư – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã phát biểu nhấn mạnh, yêu cầu đối với tiêu chí 5 về trường học, huyện cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các điểm trường đến thời điểm thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ở tiêu chí 5 phải đạt tối thiểu 30% khối lượng. Đối với tiêu chí 14, đề nghị Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ huyện (thường trực là Phòng GDĐT huyện) quan tâm hỗ trợ xã thực hiện tốt công tác Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ năm 2022, đặc biệt là công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đồng thời đề nghị Ban quản lý NTM của xã có theo dõi, bổ sung, cập nhật hồ sơ lưu trữ phục vụ minh chứng cho công tác của các đoàn kiểm tra, đặc biệt phải đầy đủ hồ sơ tiêu chí 5. Nhất là đối với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Phòng giáo dục và đào tạo huyện cần theo dõi, rà soát tiến độ triển khai thực hiện của đơn vị tham mưu UBND huyện điều chỉnh lộ trình phù hợp về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo đúng yêu cầu và quy định đề ra.

Nguyễn Kim

các tin khác