Giáo dục

Học sinh xã Đào Hữu Cảnh tựu trường vào ngày 29/8

10:42 23/08/2022

    

Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh tổ chức kế hoạch huy động học sinh đến trường năm học 2022 – 2023.

Năm học 2022 – 2023, các trường trên địa bàn xã Đào Hữu Cảnh huy động 1.492 em học sinh. Trong đó, Mẫu giáo 175 em, mẫu giáo 4 tuổi có 2 lớp với 60 em, mẫu giáo 5 tuổi có 4 lớp; Tiểu học 793 học sinh; Trung học cơ sở là 524 em học sinh; riêng học sinh Mẫu giáo lên lớp 1, lớp 5 lên lớp 6 tập trung vào ngày 24/8, các lớp còn lại tựu trường vào ngày 29/8. Các trường trên địa bàn xã sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 05/9.

Theo đó, các trường trên địa bàn xã đã hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh trường lớp, đảm bảo công tác phòng, chống bệnh đón học sinh trở lại trường.

Đặng Trang

các tin khác