Giáo dục

TRƯỜNG THCS MỸ PHÚ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI

09:48 18/01/2024

    

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các đoàn thể trong nhà trường chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Qua đó, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và ban giám hiệu, sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nữ cán bộ, giáo viên và quan tâm nhiều hơn với học sinh nữ.

 

 

        Trường THCS Mỹ Phú đã tổ chức tuyên truyền vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với sự tham gia nhiệt tình của giáo viên và học sinh toàn trường.

 

 

 

 

 

Buổi tuyên truyền diễn ra với các nội dung thiết thực, chú trọng về:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về giới tính, bình đẳng giới; phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh.

- Hưởng ứng “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

Bên cạnh đó, buổi tuyên truyền còn có các hoạt động nổi bật về Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”, xử lý tình huống và hội thi tiểu phẩm.

Qua các hoạt động được tổ chức, nhà trường đã lồng ghép các nội dung bình đẳng giới được giáo viên và học sinh tham gia nhiệt tình, giúp giáo viên và học sinh cập nhật thêm kiến thức về bình đẳng giới, về giới, về các hành vi bạo lực giới và các biện pháp phòng tránh về bạo lực giới. Qua đó, tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của chị em phụ nữ trong cơ quan, của các em học sinh nữ trong nhà trường trên mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường và xã hội.

Với các hoạt động tích cực của buổi tuyên truyền, mỗi học sinh có thể là mỗi tuyên truyền viên để tuyên truyền đến người thân, bạn bè hiểu đúng về bình đẳng giới, về giới nhằm góp phần hạn chế sự phân biệt về giới trong học tập, trong gia đình và trong cuộc sống./.

 

 

Đào Văn Hoàng Giang

các tin khác