Văn hóa

Châu Phú triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác Gia đình năm 2021

11:16 17/03/2021

    

Sáng ngày 16-3-2021, ông Nguyễn Văn Bé Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú - Trưởng Ban Chỉ đạo các phong trào huyện chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác Gia đình năm 2021; đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; công tác xử lý hồ sơ mức độ 3, 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Responsive image
 

     Với chủ đề: “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục, lối sống trong gia đình”, năm 2021, bằng các hoạt động thiết thực, tuyên truyền, giáo dục phù hợp, Châu Phú sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình như tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Đề án, kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác gia đình, xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác bình đẳng giới, công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động hiệu quả trong đó chú trọng tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp tục duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và hoạt động địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trên địa bàn các xã, thị trấn; tiếp tục xây dựng mạng lưới địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hình thành đường dây nóng tại các xã, thị trấn trong toàn huyện; phấn đấu mỗi xã, thị trấn phát triển các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phải đảm bảo 90% trên tổng số ấp; 90% số ấp có nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng;…

     Bên cạnh đó, năm 2021, Châu Phú sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, triển khai thực hiện củng cố, nâng chất kết quả thực hiện các tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 05 năm trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2020 - 2021, toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn “Xã Văn hóa nông thôn mới” 05 năm: Bình Thủy, Mỹ Đức, Bình Chánh và Thị trấn Cái Dầu đạt chuẩn “Thị trấn văn minh đô thị” 05 năm. 

     Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về các chỉ tiêu, mục tiêu các chương trình công tác, về thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới; công tác xử lý hồ sơ mức độ 3, 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cũng như đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

     Có thể nói mục tiêu cuối cùng của việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác Gia đình năm 2021 đều nhằm mục đích xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn trong nhân dân; nâng cao hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chỉ  đạo thực hiện; xây dựng các mô hình có hiệu quả để triển khai, nhân rộng trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hoá phát triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. 

Mỹ Ngân – Tú Trang

các tin khác