Văn hóa

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Châu Phú

03:05 29/04/2021

    

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh An Giang vừa có buổi làm việc tại huyện Châu Phú để kiểm tra công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh năm 2020 về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tiếp và làm việc với đoàn có Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện cùng các ngành có liên quan, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

 

     Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện năm 2020.

Responsive image
 

     Theo đó, năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng chính quyền sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với chính quyền và UBMTTQ các cấp, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện đã phát triển không ngừng cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Năm 2020 toàn huyện có 54.296 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 98,34%, có 100/100 ấp đạt chuẩn văn hoá, tỷ lệ 100%, có 130/132 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Toàn huyện có 8/12 xã đạt chuẩn “Xã văn hoá nông thôn mới” và thị trấn Cái Dầu đạt chuẩn “thị trấn Văn minh đô thị”. Nhìn chung các xã, thị trấn đều thực hiện tốt các hương ước, quy ước và nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội….

     Qua đó, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh An Giang đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt, đồng thời đề nghị: Ban chỉ đạo huyện, xã cần nâng cao việc phân công thành viên hỗ trợ địa bàn trong lĩnh vực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, nâng cao hơn nữa vai trò thường trực của Ban chỉ đạo huyện để thực hiện công tác chuyên môn phong trào và gia đình, tăng cường các hoạt động phong trào, gia đình để công tác tổ chức hiệu quả hơn, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện tốt các nội dung của phong trào, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.…/.

Mỹ Ngân – Tú Trang

các tin khác