Văn hóa

Bình Long: chấm điểm bình xét, phân loại gia đình văn hóa

10:40 22/11/2018

    

Ngày 19/11/2018, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Bình Long tổ chức chấm điểm bình xét, phân loại gia đình văn hóa năm 2018. Bà Phạm Thúy Hằng – Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã - phó trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã chủ trì cuộc họp.
Responsive image
 

Sau khi thông qua các tiêu chuẩn công nhận ấp văn hóa như: đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; môi trường cảnh quang sạch đẹp; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Kết quả, ấp Bình Hưng đạt 95 điểm, ấp Bình Chánh đạt 93 điểm, ấp Bình Chiến, ấp Bình Thuận và ấp Chánh Hưng cùng đạt 97 điểm, ấp Bình Châu và ấp Bình Thắng đạt 96/100 điểm.

Qua đó, nhằm đánh giá, phân loại và công nhận các danh hiệu văn hóa đúng quy trình, công khai dân chủ và đảm bảo tiêu chuẩn. Bên cạnh, Ban chỉ đạo cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa của phong trào, tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa để mỗi gia đình nhận thức rõ và tích cực tham gia./.

Thanh Trúc ( Đài Truyền thanh huyện Châu Phú).

các tin khác