Văn hóa

Đào Hữu Cảnh đạt trên 90% gia đình hội viên phụ nữ đạt chuẩn “5 không - 3 sạch”

10:44 08/01/2019

    

Trong năm 2018 Hội Liện hiệp phụ nữ xã Đào Hữu Cảnh đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền và vận động các hộ gia đình hội viên tham gia thực hiện cuộc vận động “5 không - 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới.
Responsive image

Hội viên, phụ nữ xã Đào Hữu Cảnh làm vệ sinh xung quanh nhà thực hiện tốt cuộc vận động " “5 không - 3 sạch”

gắn với xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã tích cực phát động trong cán bộ, hội viên tham gia thực hiện cuộc vận động “5 không - 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vận động chị em hội viên xây dựng gia đình “không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học”. Đồng thời, giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”. Qua thời gian tổ chức tuyên truyền và vận động đã có 1.076/1.169 hộ đăng ký thực hiện đạt 92,04% trên tổng số hộ gia đình hội viên. Qua kết quả bình xét đã có 974/1.076 hộ đạt 8 tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” đạt 90,52% trên số hộ đăng ký và đạt 83,32% trên tổng số hộ hội viên.

Qua vận động tuyên truyền, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đào Hữu Cảnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “5 không - 3 sạch”;  duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về vệ sinh môi trường, với những việc làm cụ thể sát với tình hình thực tế đối với từng ấp. Góp phần duy trì các tiêu chí gia đình văn hóa, ấp văn hóa và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đặng Trang ( Đài truyền thanh Châu Phú)

các tin khác