Văn hóa

Kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng cho tiêu chí số 6, số 8 và số 16 tại xã Ô Long Vĩ

11:03 15/01/2019

    

Đoàn công tác huyện Châu Phú do bà Đỗ Thị Bích Nhuần – Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện làm trưởng đoàn vừa đến xã Ô Long Vĩ kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng cho tiêu chí số 6, số 8 và số 16 trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.
Responsive image

Bà Đỗ Thị Bích Nhuần – Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện  phát biểu đánh giá, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng cho tiêu chí số 6, số 8 và số 16 trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tại xã Ô Long Vĩ

 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác gồm các ngành: Văn hóa – Thông tin, Trung tâm văn hóa - Thể dục thể thao, Đài Truyền thanh đã tiến hành đi thực tế địa bàn từng ấp để kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện từng chỉ tiêu của tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông và tiêu chí số 16 về Văn hóa.

Kết quả sau kiểm tra, thẩm định, Đoàn đánh giá về cơ bản xã đã đạt các tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa; Thông tin và truyền thông và Văn hóa theo tiêu chuẩn quy định. Tuy nhiên, các thủ tục, hồ sơ minh chứng cho các tiêu chí trên còn một số thiếu sót cần bổ sung. Tại đây, từng ngành phụ trách cũng đã hướng dẫn cho xã các thủ tục, hồ sơ cần bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng cho các tiêu chí nói trên, phấn đấu để địa phương đạt xã văn hóa nông thôn mới vào cuối tháng 03 năm 2019 và đạt chuẩn xã nông thôn mới trong tháng 6 năm 2019./.

Trúc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác