Văn hóa

Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05:43 27/10/2021

    

Ngày 26-10-2021, tại Chùa Long Thới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Phú lần VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Đến dự Đại hội có ông Trương Trung Lập - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tôn Giáo tỉnh An Giang; Ông Đặng Văn Hập - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Ông Nguyễn Văn Bé Tám - HUV, Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện Phòng Nội vụ, Công an huyện… cùng 20 đại biểu là chư tôn, giáo phẩm, tăng ni trên địa bàn huyện.

Responsive image
 

Với phương châm “Trách nhiệm – Kỷ cương – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã thống nhất bầu 07 vị vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện khóa VII. Đại đức Thích Thiện Định được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Phú xác định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần phụng sự “Đạo pháp – Dân tộc”, đoàn kết cùng các tôn giáo bạn để góp phần thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang ngày càng phát triển.

Responsive image
 

Tổ chức quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền, vận động tự viện, tăng ni, phật tử trong tu học và hành xử phải tuân theo Hiến chương Giáo hội, pháp luật Nhà nước, …

Tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội; vận động, tuyên truyền giới tăng ni, phật tử thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế.

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mối quan hệ gắn bó thường xuyên với Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, góp phần đưa huyện nhà phục hồi, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong điều kiện bình thường mới./.

Kim Thúy

các tin khác