Hoạt động cơ sở

Tiếp đoàn kiểm tra công nhận chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023

06:51 08/12/2023

    

Chiều ngày 06/12/2023, Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu đã có buổi họp tiếp đoàn kiểm tra Phòng giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú về công nhận chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023. Ông Huỳnh An Khước – Huyện ủy viên, Trưởng phòng giáo dục và đạo đào tạo huyện làm trưởng đoàn.

 

Ông Trần Thanh Bình -  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ thị trấn, Ban giám hiệu các trường và Trưởng 06 khóm trên địa bàn thị trấn Cái Dầu đã tiếp Đoàn kiểm tra huyện.

Mục đích của việc kiểm tra, công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2023 để đánh giá tình hình hoạt động phổ cập giáo dục – xóa mù chữ (PCGD – XMC) ở các địa phương, nhằm giúp Ban chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện duy trì, nâng cao và đạt chuẩn bền vững Phổ cập giáo dục – xóa mù chữ.

 

Qua đó, đoàn đã kiểm tra các nội dung trọng tâm sau: Kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận PCGD-XMC và kết quả, số liệu PCGD-XMC trên hệ thống thông tin quản lý của ngành; Kiểm tra thực tế để xác định tính trung thực của các số liệu ghi trên hồ sơ và số liệu PCGD-XMC trên hệ thống thông tin quản lý của ngành; Kiểm tra hồ sơ và các loại danh sách minh chứng cho số liệu trên các biểu thống kê; Kiểm tra thc tế 02 khóm Vĩnh Thành và Vĩnh Lộc, mỗi khóm ít nhất 10 hộ gia đình; Kiểm tra việc cập nhật số liệu và công tác tiến hành tự kiểm tra.

Theo báo cáo tổng kết Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2023 thị trấn Cái Dầu chuẩn xóa mù chữ đạt mức 2. Về công tác Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ em 5 tuổi: thị trấn Cái Dầu có tổng số là 14 lớp, số trẻ huy động đầu năm học là 413/387 trẻ, đạt tỷ lệ 106,7% so kế hoạch. Về công tác Phổ cập giáo dục Tiểu học: Cái Dầu có tổng số lớp là 52, tổng số học sinh huy động đầu năm học 2023 – 2024 là 1445/1445 đạt 100%. Thị trấn Cái Dầu đạt chuẩn Xóa mù chữ mức 2 và Phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức 3 năm 2023 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở: địa bàn thị trấn Cái Dầu có tổng số 30 lớp. Số học sinh huy động đầu năm học là 1062/1083 học sinh, đạt 98,06% so kế hoạch. Học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 là 281/286 học sinh, tỷ lệ 98,25%; Học sinh 15-18 tuổi tốt nghiệp Trung học cơ sở là 915/973 học sinh, tỷ lệ 94,04%, đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2023 mức 2 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Huỳnh An Khước - Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú thay mặt Đoàn kiểm tra huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thị trấn Cái Dầu đã đạt được trong công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ trong thời gian qua. Công nhận thị trấn Cái Dầu đạt chuẩn phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học là mức 3 và Trung học cơ sở đạt mức độ 2. Đồng thời, chỉ rõ thêm một số tồn tại, hạn chế, cũng như đưa ra một số giải pháp để thị trấn Cái Dầu duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ trong thời gian tới, tạo nền tảng vững chắc và là tiền đề quan trọng trong việc nâng cao dân trí tại địa phương.

 Qua đó, Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn công tác, chỉ đạo các Trường trên địa bàn thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện và bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng theo yêu cầu.

 

 

Trúc Giang

các tin khác