Hoạt động cơ sở

Ô Long Vĩ tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với hộ nghèo, cận nghèo năm 2024

10:24 14/05/2024

    

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền trong triển khai các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu chương trình giảm nghèo, Ủy ban nhân dân xã Ô Long Vĩ vừa tổ chức xong 11 buổi hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với tất cả hộ nghèo và hộ cận nghèo ở địa bàn các ấp trong xã.

 

 

 

Tham dự hội nghị, bà con hộ nghèo, cận nghèo được nghe triển khai các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội triển khai ở địa phương trong năm 2024. Đồng thời được đề đạt các ý kiến, nguyện vọng đối với việc thụ hưởng các chính sách trên.

Đối thoại trực tiếp với hộ nghèo, cận nghèo nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và địa phương; tổng hợp ý kiến nguyện vọng của hộ nghèo, cận nghèo, nhu cầu cụ thể cần giúp đỡ của các hộ gia đình. Từ đó giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị, các vấn đề thắc mắc, tồn tại ở cơ sở, hỗ trợ các hộ thoát nghèo bền vững.

 

Trúc Mai

các tin khác