Hoạt động cơ sở

Xã đoàn Đào Hữu Cảnh phát động cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

10:11 04/12/2023

    

Xã đoàn Đào Hữu Cảnh tổ chức phát động cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

 

 

Treo bản đồ Việt Nam trong không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng là cách để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, thể hiện sự đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tinh thần quốc gia, dân tộc. Nhằm tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội và góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

 

Việc treo bản đồ Việt Nam là hình thức tuyên truyền trực quan, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi có thêm thông tin, kiến thức về đặc điểm địa lý, hành chính của đất nước; đồng thời là hành động cụ thể của đoàn viên, thanh niên nhằm khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

 

Đặng Trang

các tin khác