Hoạt động cơ sở

Truyền thông về giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn thị trấn Cái Dầu

09:13 29/11/2023

    

Sáng ngày 28/11/2023, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Châu Phú phối hợp Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu tổ chức buổi truyền thông về giảm nghèo năm 2023 tại 02 khóm Vĩnh Lộc và Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu.

 

Đến dự có ông Nguyễn Phùng Anh Vũ – Trưởng Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Châu Phú; ông Nguyễn Thanh Bình - Chuyên viên phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Châu Phú; Cán bộ giảm nghèo thị trấn; Trưởng, Phó 06 khóm cùng 154 bà con trên địa bàn cùng tham dự.

 

Tại buổi truyền thông, bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn Cái Dầu đã được tuyên tuyền về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người nghèo trong công tác giảm nghèo bền vững; Nâng cao ý thức của người dân về chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội;  Đổi mới, thúc đẩy hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Truyền thông về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu.

 

 

 

Ngoài ra bà con còn được nghe các chính sách liên quan đến chương trình giảm nghèo bền vững như: Nội dung Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm, đi xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh môi trường; Chính sách đào tạo nghề cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 

Buổi truyền thông về giảm nghèo bền vững năm 2023 góp phần nâng cao nhận thức hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo về biện pháp giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí, tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; Tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện, nhu cầu cần trợ giúp thực tế của hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó có tác động chính sách phù hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách cho hộ nghèo; Phổ biến các kinh nghiệm, cách làm hay, nhân rộng các gương điển hình, mô hình giảm nghèo hiệu quả.

 

Trúc Giang

các tin khác