Hoạt động cơ sở

Ô Long Vĩ tiếp tục thực hiện cao điểm đăng ký, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

09:40 19/09/2023

    

Nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, giúp mang lại những tiện ích cho người dân trong thực hiện chuyển đổi số, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 xã Ô Long Vĩ tiếp tục triển khai cao điểm thực hiện đăng ký, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử giai đoạn 2 cho công dân trên địa bàn xã.

 

 

Với chỉ tiêu phấn đấu đến ngày 30/9/2023 đạt 70% chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2; phấn đấu đến ngày 30/11/2023 hoàn thành 100% công dân đã được phê duyệt tài khoản định danh điện tử kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 2; người dân biết khai thác, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch dân sự.

 

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu nêu trên, địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân làm CCCD gắn chip điện tử được cấp tài khoản định danh diện tử; tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, các lợi ích của tài khoản định danh và xác thực điện tử mức 1, mức 2. Phổ biến nội dung, biện pháp, cách thức đăng ký, thu nhận và hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID,… trên các nền tảng mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tại trụ sở cơ quan Công an; đến trực tiếp từng nhà dân gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn trợ giúp người dân thực hiện.

Trúc Mai

các tin khác