Hoạt động cơ sở

Châu Phú - NHCSXH thực hiện đối chiếu, phân loại nợ khách hàng năm 2021

10:03 15/01/2022

    

Thực hiện quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) định kỳ 3 năm/lần theo Quyết định 976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 27/CV-BĐD, ngày 05/12/2021 của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ khách hàng năm 2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Phú triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ khách hàng năm 2021 ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo đó, từ tháng 01-2022 đến tháng 05-2022, Tổ đối chiếu, phân loại nợ sẽ đến từng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện để đối chiếu, phân loại nợ cho từng hộ vay vốn. Đồng thời, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình đối chiếu, phân loại nợ.

Phạm vi đối chiếu, phân loại là 100% dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh được tính đến thời điểm cuối tháng 12-2021. Để công tác đối chiếu, phân loại nợ đạt hiệu quả cao, NHCSXH huyện phối hợp các địa phương đã tăng cường tuyên truyền đến hộ vay vốn khi tham gia đối chiếu cần nắm rõ số dư nợ gốc, số tiền lãi và số dư tiền gửi của mình; đồng thời phải mang theo Sổ vay vốn, CMND hoặc Căn cước công dân.

Công tác đối chiếu được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu theo từng xã. Tại các xã đã thực hiện lần 1 mà chưa kết thúc thì tiếp tục bố trí thời gian đối chiếu, phân loại nợ vào lần tiếp theo hoặc đối chiếu trực tiếp đến địa chỉ khách hàng, đảm bảo đối chiếu và phân loại nợ đến 100% khách hàng.

Sau khi đối chiếu dư nợ với khách hàng, Tổ đối chiếu, phân loại nợ thực hiện phân loại nợ của khách hàng đúng với thực tế của hộ vay để đánh giá thực trạng tín dụng chính sách và giúp cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện nắm được thực trạng nợ đã cho vay, từ đó có giải pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn cấp xã trong thời gian tới.

Theo thống kê từ Phòng giao dịch NHCSXH huyện, tính đến cuối tháng 12-2021, tổng dư nợ toàn huyện gần 340 tỷ đồng với trên 15.500 khách hàng tham gia vay.

Trúc Mai

các tin khác