Hoạt động cơ sở

Bình Thủy: triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

03:57 25/09/2023

    

UBND xã Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã.

 

       

        Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hiền Đức - Phó Bí thư Đảng ủy xã, chủ trì hội nghị; Cán bộ phụ trách chuyên môn; cùng các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo rà soát xã.

       

        Theo kế hoạch đề ra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 để làm cơ sở xây dựng các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội cho năm 2024 và các năm tiếp theo. Cụ thể, sau khi triển khai kế hoạch, từ ngày 20/9/2023 đến hết ngày 25/10/2023 UBND xã sẽ thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, đồng thời Ban Chỉ đạo rà soát xã sẽ hoàn thiện các biểu mẫu biểu báo cáo về huyện đến ngày 30/10/2023.

       

         Trên cơ sở kế hạch đề ra, công tác rà soát, bình xét phải thực hiện đúng phương pháp, quy trình; đảm bảo tính chính xác, dân chủ công khai, công bằng. Đặc biệt, phải có sự tham gia của người dân, nhằm xác định đúng đối tượng, không bị sai sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân trên địa bàn./.

Kim Thúy

các tin khác