Hoạt động cơ sở

Bình Phú hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

07:59 10/01/2022

    

Công đoàn cơ sở xã Bình Phú phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức xã Bình Phú năm 2022. Đế dự có ông Nguyễn Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân xã năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo công tác thi đua năm 2021; báo cáo kinh phí hoạt động năm 2021 và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trên cơ sở nội dung các báo cáo, cán bộ, công chức của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức của cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết “giao ước thi đua” năm 2022 giữa Ủy ban nhân dân xã Bình Phú và Công đoàn Cơ sở xã. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Đặng Trang

các tin khác