Hoạt động cơ sở

Xã Đoàn Bình Phú hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

06:36 20/03/2023

    

Hưởng ứng “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” là một trong những nội dung cụ thể trong thực hiện chủ đề “Tuổi trẻ Bình Phú tiên phong chuyển đổi số” của Tháng Thanh niên năm 2023. Ngày 18/3/2023, Xã Đoàn Bình Phú tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp người dân tại bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân xã.

 

 

Theo nội dung hoạt động, đoàn viên thanh niện tình nguyện hướng dẫn người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức đội hình hướng dẫn, hỗ trợ bộ phận Một cửa của xã. Hướng dẫn truy cập và hỗ trợ tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh giúp người dân tiếp cận thông tin về các dịch vụ công trực tuyến. Hướng dẫn, hỗ trợ thực quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh khi người dân thực hiện thủ tục hành chính.

 

Đội hình thanh niên tình nguyện triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện quy trình các bước nộp sơ liên quan đến thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, nhằm cụ thể hóa chủ đề “Tuổi trẻ Bình Phú tiên phong chuyển đổi số” trong Tháng Thanh niên năm 2023. Đây cũng là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

 

Đặng Trang

các tin khác