Hoạt động cơ sở

ĐẢNG BỘ XÃ MỸ PHÚ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020 – 2025

10:06 25/09/2023

    

Ngày 21/9/2023, Đảng bộ xã Mỹ Phú tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

          Đến dự có bà Lê Thị Hải Âu – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; ông Tăng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

        Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 03 khâu đột phá, 17 chỉ tiêu, 12 nhiệm vụ, giải pháp. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy đã tập trung lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bằng nhiều giải pháp quyết liệt. Bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan: hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết nội bộ được củng cố; tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã đồng lòng, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; bộ máy hoạt động ở xã, ấp ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả; tinh thần trách nhiệm và ý thức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao.

Những kết quả đó, đã tạo nên sự phát triển về mặt kinh tế - xã hội của xã, giúp Đảng bộ thực hiện đạt và vượt nghị quyết 06 chỉ tiêu, 06 chỉ tiêu đạt trên 90% nghị quyết, 04 chỉ tiêu đạt trên 50% nghị quyết và 01 chỉ tiêu đạt 48% nghị quyết. Cụ thể: về tình hình kinh tế: tổng diện tích gieo trồng từ đầu nhiệm kỳ đến nay trên 19.713 ha, tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm là 41.138 tấn/năm; tiểu thủ công nghiệp phát triển tương đối ổn định; tỷ lệ huy động học sinh hàng năm đều đạt chỉ tiêu nghị quyết; hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức phù hợp với tình hình địa phương, có 99,4% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 7/7 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa; các chương trình quốc gia y tế được thực hiện hàng năm đạt từ 95% - 100%; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm triển khai thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm; quốc phòng an ninh được giữ vững...

Bên cạnh đó, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện 03 khâu đột phá quan trọng, gồm: tập trung đầu tư, tạo bước đột phá về nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi, cơ cấu cây trồng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng nông nghiệp bền vững; tranh thủ mọi nguồn lực, kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện tốt cải cách hành chính.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Ban Chấp hành Đảng bộ tăng cường chỉ đạo công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy luôn chú trọng công tác vận động quần chúng, qua đó đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào thi đua yêu nước “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy chế dân chủ ở cơ sở; huy động tốt các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

  Cũng trong hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kết quả thực hiện, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp tích cực nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Thị Hải Âu - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà Đảng bộ xã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, trên cơ sở kết quả đạt được đề nghị Đảng bộ xã cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình thực tế để từ đó có những giải pháp cụ thể, thiết thực, tập trung cao hoàn thành các chỉ tiêu khó, chỉ tiêu chưa đạt. Qua đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng; tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội; công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm các mặt công tác kiểm tra, dân vận, công tác rà soát, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, tập trung nguồn lực lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp; hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại, toàn Đảng bộ phải sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, huy động mọi nguồn lực, phát huy lợi thế quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra./.

 

Mỹ Dung (ĐTN xã Mỹ Phú)

các tin khác