Hoạt động cơ sở

BÌNH CHÁNH: TRUYỀN THÔNG NHÓM KIẾN THỨC BÌNH ĐẲNG GIỚI, VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NĂM 2023

09:15 21/09/2023

    

Tại Trung tâm Văn hoá học tập cộng đồng xã, Uỷ ban nhân dân xã Bình Chánh vừa tổ chức hội nghị truyền thông nhóm kiến thức bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023.

 

 

Tham gia buổi truyền thông có khoảng 100 đại biểu là Trưởng ấp, Phó ấp, trưởng ban công tác mặt trận ấp, các thành viên trong nhóm CLB phòng chống bạo lực gia đình, tổ trưởng tổ an ninh nhân dân, tổ hoà giải và người dân trên địa bàn xã.

 

Tại đây các đại biểu đã được nghe báo cáo viên cấp huyện tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về Luật bình đẳng giới năm 2006; Nghị định số 70 của Chính Phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; Nghị định số 48 của Chính phủ, quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Nghị định số 55 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới; Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bình đẳng giới; Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định số 2232 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025;…Đồng thời các đại biểu được nghe phổ biến những kiến thức giới, định kiến giới, bình đẳng giới, bất bình đẳng giới.

 

          Thông qua hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương của  Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, đặc biệt bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi nhằm thực hiện bình đẳng giới; giảm khoảng cách giới, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực.

Lâm Em - ĐTT xã Bình Chánh

các tin khác