Hoạt động cơ sở

NHCSXH Châu Phú – Tổng kết hoạt động năm 2021

08:11 22/01/2022

    

Chiều ngày 20-1-2022, NHCSXH huyện Châu Phú tổng kết hoạt động năm 2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị và Phòng giao dịch NHCSXH huyện, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Văn Bé Tám – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; ông Tô Văn Hoảnh – Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh.

Năm 2021, mặc dù toàn tỉnh nói chung và huyện Châu Phú nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 đến tình hình kinh tế, đời sống của người dân cũng như hoạt động thường xuyên của các đơn vị. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Ban Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện Châu Phú; sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện của cấp ủy, UBND các xã, thị trấn; sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, các Tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ viên chức toàn đơn vị, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Phú đã thực hiện khá hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ; chất lượng tín dụng từng bước được nâng cao, nguồn vốn tín dụng đến trực tiếp với người dân và phát huy tính hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Kết quả trong thực hiện kế hoạch tín dụng, ước đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn ước đạt 342 tỷ 103 triệu đồng tăng so đầu năm là 42 tỷ 112 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 14,7%. Trong đó, nguồn vốn Trung ương là 279.674 triệu đồng; nguồn vốn huy động được Trung ương cấp bù lãi suất là 44 tỷ 113 triệu đồng; nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 18 tỷ 016 triệu đồng (trong đó nguồn UBND tỉnh là 12 tỷ 820 triệu đồng, nguồn UBND huyện là 05 tỷ 196 triệu đồng). Tổng doanh số cho vay là 94.488 triệu đồng, với 2.983 lượt khách hàng được vay vốn. Tăng so cùng kỳ năm 2020 là 8.619 triệu đồng. Giúp cho 1.245 lượt hộ có vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và thoát cận nghèo; tạo việc làm mới cho 175 lao động, 176 học sinh sinh viên vay mới để học cao đẳng, đại học; sữa chữa, xây mới 06 căn nhà và hơn 2.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây mới, sửa chữa để đạt chuẩn vệ sinh theo quy định,... Cho vay theo Nghị quyết 68/NQ-CP, PGD đã tiếp nhận và phê duyệt cho vay 03 hồ sơ (03 Doanh nghiệp), số tiền được phê duyệt và giải ngân là 374 triệu đồng để trả lương cho 114 lượt người lao động…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết, ông Nguyễn Văn Bé Tám – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện nhấn mạnh: “Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị và Phòng giao dịch NHCSXH huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo kế hoạch đề ra. Quan tâm nhiều hơn trong công tác bình xét cho vay và giải ngân nguồn vốn, đảm bảo thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy định. Năm 2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ theo định kỳ 02 năm một lần, các địa phương cần có sự phối hợp nhịp nhàng với Ngân hàng để thực hiện tốt nhiệm vụ này. Về phía Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện sẽ đề ra giải pháp, tham mưu, đề xuất cho Chủ tịch UBND huyện tháo gỡ những vấn đề còn tồn đọng trong năm qua và thực hiện có hiệu quả các nguồn ủy thác, các chương trình, dự án, đề án theo đúng kế hoạch đã đề ra”. 

Trúc Mai

các tin khác