Hoạt động cơ sở

Bình Mỹ: họp chuẩn bị công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023

09:16 20/09/2023

    

UBND xã Bình Mỹ vừa tổ chức họp chuẩn bị công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023, ông Phan Hoàng Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ chủ trì cuộc họp; cùng Hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã về dự.

 

 

       Tại cuộc họp, đại diện các trường báo cáo tình hình thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023. Cụ thể: trường Mầm non Bình Mỹ huy động 235/210 trẻ; trường tiểu học A huy động 80/73 em học sinh (đạt 92,8%), phổ cập giáo dục đạt 116/125 đạt mức độ 3; trường Tiểu học B huy động trẻ 6 tuổi đạt 100%, phổ cập giáo dục đạt 92%; trường tiểu học C huy động học sinh được 65/65 em (đạt 100%), phổ cập giáo dục (đạt 94,7%); trường tiểu học D huy động học sinh được 59/59 em (đạt 100%), phổ cập giáo dục đạt 56/60 (mức độ 3); trường Trung học cơ sở tỷ lệ tốt nghiệp đạt 95,62%, huy động học sinh đạt 99,21% .... phần lớn các trường đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

        

           Theo đó, các trường cũng đã nêu những vấn đề còn khó khăn vướng mắc để cùng thảo luận và tìm giải pháp phù hợp nhất. Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND xã đã nêu ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; nâng cao chất lượng giáo dục, huy động tối đa trẻ 5 tuổi ra lớp; hạn chế tối đa học sinh lưu ban, bỏ học./.

 

Kim Thúy

các tin khác