Hoạt động cơ sở

Xã Bình Chánh triển khai kế hoạch rà soát Hộ nghèo, Hộ cận nghèo 2023

09:29 21/09/2023

    

Chiều ngày 19 tháng 9 năm 2023 tại hội trường trực tuyến của UBND xã Bình Chánh tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Ông Phạm Thành Mật - Phó Chủ tịch UBND xã trưởng ban rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ trì cuộc họp cùng ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, các ấp trên địa bàn và điều tra viên đến dự.

 

 

           Theo nội dung kế hoạch được triển khai việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo căn cứ theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững xã Bình Chánh năm 2023 đảm bảo đúng theo quy định. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia của người dân, nhằm xác định đúng đối t

 

            Kết quả rà soát phải phản ảnh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương, đồng thời đảm bảo tổng hợp báo cáo kết quả đúng tiến độ, hiện tại trên địa bàn xã tổng số hộ nghèo là 49 hộ, hộ cận nghèo là 187 hộ theo nghị quyết đề ra trong năm hộ nghèo giảm còn 21 hộ, hộ cận nghèo giảm còn 107 hộ.

 

            Qua đó cuộc họp thông qua quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt Hộ nghèo, Hộ cận nghèo xã Bình Chánh năm 2023, làm cơ sở xây dựng các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội cho năm 2024 và các năm tiếp theo./.

Lâm Em - Đtt xã Bình Chánh

các tin khác