Hoạt động cơ sở

Thạnh Mỹ Tây: Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020-2025

09:55 26/09/2023

    

Đảng bộ xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Phước Nên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; bà Phan Thị Phượng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; bà Lê Trần Minh Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí là Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã, các Bí thư trực thuộc xã, các ngành, đoàn thể về dự.

 

 

Với sự phấn đấu nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây nên tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã trong giữa nhiệm kỳ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể là: Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ xã đề ra 15 chỉ tiêu, đến nay đã tổ chức thực hiện vượt nghị quyết 05 chỉ tiêu, 03 chỉ tiêu đạt 100%; 05 chỉ tiêu đạt 60% trở lên… Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt ở mức tăng trưởng khá theo kế hoạch từ đầu nhiệm kỳ đã đề ra; Kinh tế tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 trên 65 triệu đồng/người/năm, đạt 79,26% so với Nghị quyết; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 192 triệu đồng/ha, đạt 96 so với Nghị quyết;… Cùng với đó, các hoạt động văn hóa xã hội triển khai thực hiện đạt yêu cầu đề ra, y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện khá tốt, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm, công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính từng bước nâng cao, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương ngày càng được giữ vững ổn định v.v…

 

 

Theo đó, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, tìm ra những biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong cách lãnh chỉ đạo, điều hành và đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho đến hết nhiệm kỳ như: tiếp tục lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã; Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023; Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; nhất là thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng v.v...

 

Qua đó, hội nghị cũng đã chỉ đạo, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra.

Cụ thể là: tập trung thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ sớm hoàn thành đạt các tiêu chí, chỉ tiêu như trong kế hoạch đề ra. Lãnh, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 19 về công tác lặp lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè, quản lý chặt các công trình xây dựng trên địa bàn, không để công trình phát sinh xây dựng trái phép v.v… Ngoài ra, cần quan tâm triển khai, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư xây dựng một số  hạn mục cơ bản, các điểm trường đạt theo chuẩn quốc gia đảm bảo theo yêu cầu v.v… Chuẩn bị tốt thực lực cho công tác tuyển quân năm 2023, nhất là tăng cường công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên theo đúng quy định. Trên đây là những tiền đề quan trọng, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc để xã Thạnh Mỹ Tây nói riêng và huyện Châu Phú thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác