Hoạt động cơ sở

Bình Long: Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2024

11:54 08/07/2024

    

Ban diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Châu Phú tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2024, tại xã Bình Long. Thượng tá Huỳnh Hoàng Sơn - Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Châu Phú, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ đạo diễn, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, đại biểu 13 xã - thị trấn và khung tập xã về dự.

 

 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Bình Long được chia làm 04 giai đoạn với 03 vấn đề huấn luyện, gồm: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; với vấn đề huấn luyện là chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, xử lý tình huống biểu tình bạo loạn; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển địa phương từ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng vào trạng thái thời chiến, phòng chống đánh địch tiến công hảo lực.

Giai đoạn 2, công tác tổ chức chiến đấu trong khu vực phòng thủ, gồm 03 vấn đề huấn luyện là nhận nhiệm vụ chiến đấu, điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ (A), báo cáo đảng uỷ; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm chiến đấu phòng thủ; thông qua và phê duyệt kế hoạch cho các ban, ngành, đoàn thể trong chiến đấu phòng thủ.

Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ, xử lý tình huống đánh địch tiến công vào địa bàn. Giai đoạn 4, tổng kết diễn tập, rút kinh nghiệm.

 

 

Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh; trình độ chỉ huy cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã và khả năng hoạt động phối hợp chiến đấu phòng thủ xã cho lực lượng dân quân, công an và các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở. Trọng tâm là vai trò nòng cốt của lực lượng dân quân tự vệ và công an trên địa bàn trong khả năng tổ chức hiệp đồng chiến đấu, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

 

Nguyễn Kim

các tin khác