Hoạt động cơ sở

Ra mắt mô hình “Phân loại rác thải tại gia đình”

04:05 11/01/2022

    

Lập thành tích thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đào Hữu Cảnh tổ chức ra mắt mô hình “Phân loại rác thải tại gia đình” tại chi hội phụ nữ ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh.

Mô hình “Phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình” gồm 23 thành viên. Mô hình có chức năng, nhiệm vụ là tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ấp nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn môi trường sạch, đẹp bằng cách tự giác bỏ rác đúng nơi quy định; giảm thiểu nguồn rác thải ra môi trường, từng bước tạo cho người dân thói quen phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình. Tại lễ ra mắt, các thành niên cam kết thực hiện đúng nhiệm vụ “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”. Ngoài ra, hội Liên hiệp phụ nữ xã đã tặng 23 sọt đựng rác cho các thành viên tham gia thực hiện mô hình.

 Mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”, nhằm tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và nhân dân về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày từ gia đình, giảm thiểu tổng lượng rác ra môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần cùng với địa phương thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Đặng Trang

các tin khác