Hoạt động cơ sở

Hội người cao tuổi xã Thạnh Mỹ Tây tổng kết năm 2021

09:44 15/01/2022

    

Hội người cao tuổi xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức tổng kết tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ông Tô Thanh Tân – Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN xã cùng đông đảo người cao tuổi đến dự.

Trong năm 2021, Hội người cao tuổi xã Thạnh Mỹ Tây đã tập trung thực hiện tốt các phong trào công tác hội. hiện toàn xã có 08 chi hội với 108 hội viên người cao tuổi. Trong đó, công tác chúc thọ, mừng thọ và thực hiện chính sách với người cao tuổi được quan tâm, trong năm Ban chấp hành Hội người cao tuổi của xã đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ được 294 cụ, có 4 cụ từ 100 tuổi trở lên, với số tiền trên 124.000.000 đồng. Bên cạnh đó, Hội còn kết hợp với ban ngành, đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước, các chủ trương ở địa phương, tuyên truyền phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội v.v… phối hợp với đoàn thể xã xây cất được 06 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ khoảng 90 ngày công cho hộ nghèo trong xã. Qua đó, công tác phát huy vai trò người cao tuổi được chú trọng thực hiện có hiệu quả, người cao tuổi luôn gương mẫu, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy chế, quy ước xã văn hóa, tham gia công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo… Chính những đóng góp trên, Hội còn vinh dự được hội người cao tuổi tỉnh trao tặng giấy khen cho cán bộ hội người cao tuổi trong phong trào thi đua yêu nước “tuổi cao gương sáng” 2016-2021.

Để duy trì và phát huy kết quả đạt được, hướng tới trong năm 2022, Hội sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội, tiếp tục động viên người cao tuổi có uy tín, có năng lực tích cực tham gia sinh hoạt hội, nhất là những chủ trương, quy định của địa phương để các cụ nêu gương sáng trong thực hiện, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện để người cao tuổi “sống vui, sống khỏe, sống có ích” tiếp tục cống hiến để góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội.

Nguyễn Kim

các tin khác