Hoạt động cơ sở

Đảng ủy xã Ô Long Vĩ sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

03:30 22/09/2023

    

Chiều ngày 20-9, Đảng ủy xã Ô Long Vĩ tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phạm Hồng Phước – UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy; ông Ngô Văn Tiếng – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã đến dự.

 

 

Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ô Long Vĩ đã lãnh, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành 15 chỉ tiêu phát triển chủ yếu do Nghị quyết Đại hội đề ra. Cụ thể, xã đã tổ chức thực hiện đạt và vượt 06 chỉ tiêu Nghị quyết, 05 chỉ tiêu đạt trên 85%, 02 chỉ tiêu đạt trên 50%.

Kinh tế địa phương có bước phát triển, tái cơ cấu ngành nông nghiệp được thực hiện khẩn trương, từng bước hình thành vùng sản xuất theo các chuỗi giá trị, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người nâng lên 64,6% triệu đồng vào năm 2022. Chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo được giữ vững và nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố. Cải cách hành chính chuyển biến tích cực, nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng từng bước được nâng lên. Hệ thống chính trị ngày càng được hoàn thiện, ý thức chính trị, trình độ của cán bộ từng bước trưởng thành trên nhiều mặt.

 

Nửa nhiệm kỳ còn lại, xã Ô Long Vĩ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đoàn kết, thống nhất cả hệ thống chính trị phấn đấu thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện 03 khâu đột phá: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo quy hoạch kết hợp du lịch sinh thái, thúc đẩy kinh tế phát triển; tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền và quản lý nhà nước. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” đảm bảo thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn địa phương. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là ở các Chi bộ trực thuộc.

 

Trúc Mai

các tin khác