Hoạt động cơ sở

Trợ giúp pháp lý lưu động cho bà con xã Khánh Hòa

12:07 26/03/2023

    

Tại văn phòng ấp Khánh Mỹ, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú; Phòng Tư Pháp huyện phối hợp với hội Luật gia huyện Châu Phú và Công ty Luật An Giang tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho các đối tượng: người nghèo, người có công với cách mạng; người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa; người dân tộc và các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định của xã hội.

 

 

 

 

           Tại đây bà con được ông Lê Đình Chuyển - Chủ tịch Hội Luật gia huyện Châu Phú phổ biến các văn bản pháp luật, trợ giúp pháp lý xung quanh một số vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày về quan hệ xã hội, tranh chấp mua bán hợp đồng…liên quan đến đất đai, tài sản, mối quan hệ hôn nhân gia đình, môi trường…vvv thủ tục pháp lý hồ sơ trình tự các cấp có thẩm quyền.

         

           Thông qua hỗ trợ tư vấn trợ giúp pháp lý nhằm  nâng cao hiểu biết của người dân về quyền và nghĩa vụ công dân cũng như ý thức chấp hành pháp luật cho người dân; đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật; giảm bớt thời gian khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng thời tăng cường đoàn kết trong cộng đồng./.

 

Nhẫn Nguyễn

các tin khác