Hoạt động cơ sở

Dặm vá đường từ ấp Bình Thắng đến Bình Châu

09:19 01/03/2024

    

Ngày 29/02/2024, Hội người cao tuổi xã Bình Long vừa phối hợp với ban ấp tổ chức thực hiện dặm vá, láng nhựa đường ở những điểm có ổ gà, ổ voi bị hỏng…. đoạn đường tại khu vực ở ấp Bình Thắng đến ấp Bình Châu, dài hơn 04 km, ước tổng kinh phí thực hiện hơn 18.000.000 đồng, từ nguồn đóng góp tự nguyện của hội viên hội người cao tuổi cùng đóng góp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Những việc làm của hội viên Hội người cao tuổi xã, không chỉ góp phần cùng địa phương hạn chế tình trạng xuống cấp của các công trình giao thông nông thôn ở địa phương hiện nay, mà còn góp phần tạo điều kiện đi lại, giao thương, mua bán… của bà con nhân dân được dễ dàng hơn. Đặc biệt, qua đó còn góp phần tạo sự lan toả trong cộng đồng, nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia bảo quản, duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn, từ đó tạo diện mạo mới ngày càng khang trang, sạch đẹp cho địa phương.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác