Hoạt động cơ sở

Đoàn huyện kiểm tra chuẩn phổ cập giáo dục xã Bình Long năm 2023

07:42 05/12/2023

    

Chiều ngày 04/12/2023, Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú vừa có buổi kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2023 tại xã Bình Long. Ông Huỳnh An Khước – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm trưởng đoàn.

 

 

Tại đây, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung như: kiểm tra hồ sơ kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của xã theo mức độ; đối chiếu với kết quả, số liệu phổ cập giáo dục-xoá mù chữ trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu phổ cập giáo dục-xoá mù chữ; Kiểm tra số liệu thống kê phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của xã; Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của xã Bình Long, thời điểm tháng 12, năm 2023 v.v… Qua kết quả kiểm tra, đánh giá, xã Bình Long được xét công nhận: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học (mức độ 3); Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (mức độ 2); Đạt chuẩn xóa mù chữ (mức độ 2).

 

Phải nói rằng: trong những năm học qua, phong trào xã hội hóa giáo dục trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện, tác động mạnh mẽ đến công tác phổ cập giáo dục, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí, được đưa vào Nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của xã. Cơ sở trường lớp ngày càng được nâng cấp và phát triển, đội ngũ giáo viên đều đạt và trên chuẩn, đáp ứng được nhu cầu về giáo dục ở địa phương. Phát huy kết quả đạt được, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường, các ngành có liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để nâng cao nhận thức về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ rộng rãi trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác phúc tra, phân công cán bộ, giáo viên phụ trách công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục từ cấp Mầm non đến Tiểu học, Trung học cơ sở, phúc tra trình độ văn hóa cụ thể từng ấp trong địa bàn dân cư; nắm chặt và thực hiện tốt công tác tuyển sinh học sinh vào lớp 1, lớp 6, nhất là huy động đối tượng học sinh học các cấp học ra lớp đạt và vượt chỉ tiêu được giao, thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách phổ cập, lưu trữ, thực hiện số liệu chính xác v.v... Trên cơ sở đó, tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả đạt được, từng bước nâng dần chất lượng và mức độ ở các cấp học trong những năm học tiếp theo.

 

Nguyễn Kim

các tin khác