Hoạt động cơ sở

Thực hiện thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn xã Mỹ Phú

09:19 14/06/2024

    

Thực hiện kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2024 của UBND xã Mỹ Phú về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Phú năm 2024, về việc thực hiện thu gom bao thuốc bảo vệ thực vật.

 

 

Ban quản lý xây dựng nông thôn xã phối họp cùng ban ngành đoàn thể đã tổ chức được 13 hội nghi tuyên truyền cho người dân về thực hiện thu gom bao gói thuốc BVTV, tiến hành bố trí 13 thùng chứa bao gói thuốc BVTV loại 240 lít dọc theo các tuyến đê kênh 1, kênh 2 Cần Thảo - Vịnh Tre thuộc các ấp Mỹ Trung, Mỹ Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ An, Mỹ Quý. Việc bố trí các thùng chứa này để người dân nâng cao ý thức bỏ bao gói thuốc BVTV đã sử dụng đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường góp phần vào cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rác thải bao gói thuốc BVTV trong nông nghiệp, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, không để xảy ra tình trạng phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường nông nghiệp hết hạn hoặc các vỏ bao gói thuốc BVTV, dụng cụ đựng các sản phẩm này sau khi sử dụng hoặc phụ phẩm nông nghiệp bị vứt, đổ bừa bãi ra môi trường, đặc biệt là tại các khu vực trồng trọt, gần các nguồn nước kênh mương, ao hồ./.

Tú Trang

các tin khác