Hoạt động cơ sở

Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh Trung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

02:16 28/09/2023

    

Chiều ngày 26/9/2023, Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh Trung tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 

Tham dự hội nghị có đại diện Ban xây Đảng Huyện ủy; ông Nguyễn Nghi Em, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND thị trấn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể thị trấn; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn.

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng uỷ thị trấn đã triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị kết luận của các cấp về công tác xây dựng đảng; công tác kiểm tra giám sát của Đảng được thực hiện nghiêm túc, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, qua đó đã chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, phản ánh đúng những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, qua đó có những kiến nghị những giải pháp phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh, chỉ đạo, quán triệt và cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp sát thực tiễn địa phương. Hằng năm, Đảng uỷ thị trấn đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch...để thực hiện nhiệm vụ công tác; đồng thời chỉ đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các hội đoàn thể xã và các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mục tiêu chung đề ra và các khâu đột phá.

          Đến nay đã tổ chức thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết; 06 chỉ tiêu đạt và vượt; 04 chỉ tiêu đạt trên 92%. Các khu vực của cơ cấu kinh tế đều phát triển và tăng so với đầu nhiệm kỳ thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 65,7 triệu đồng, đến nay tăng lên 73,6 triệu đồng, 12/12 khóm văn hoá, hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp với tổng mức đầu tư trên 26 tỷ đồng, mở rộng giúp kết nối giao thông trên toàn địa bàn thị trấn, có 06/08 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 92,94% so với Nghị quyết, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

         

         Phát biểu tại Hội nghị; để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong Nghị quyết trong giữa nhiệm kỳ còn lại ông Nguyễn Nghi Em, Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch UBND thị trấn; Kiên quyết củng cố lại tổ Hợp tác và Hợp tác xã trên địa bàn thị trấn để đảm bảo phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp; có nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa các loại dịch bệnh; tập trung quan tâm quản lý tốt tình hình xây dựng trên địa bàn như tình hình xây dựng không phép, trái phép, xây dựng trên đất nông nghiệp; hoàn thiện và tập trung thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu trong xây dựng Đô thị văn minh, tập trung các tiêu chí chỉ tiêu không cần vốn và huy động sức dân đóng góp trong xây dựng Đô thị văn minh; thực hiện cải cách thủ tục hành chính hướng tới phục vụ nhân dân nhanh gọn, hiệu quả; Quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội; Chủ động các đảm bảo tình hình An ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyển quân; Công tác xây dựng Đảng: tập trung làm tốt công tác vận động quần chúng, quan tâm quản lý tốt Đảng viên, kiện toàn bộ máy cán bộ Đảng viên, quan tâm và phát triển tốt nguồn Đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát; cả hệ thống chính trị đoàn kết tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đảng bộ thị trấn đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại./.

 

Nhẫn Nguyễn

các tin khác