Hoạt động cơ sở

MỸ ĐỨC TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO TRÊN 50 HỘ NGHÈO TẠI ẤP MỸ HÒA

08:35 27/11/2023

    

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Phú phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức truyền thông về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 cho trên 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân ấp Mỹ Hòa.

 

 

Tại buổi truyền thông, Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Châu Phú truyền thông các nội dung: Những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác giảm nghèo; Chương trình tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội, cho vay: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm, đi xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh môi trường; Chính sách đào tạo nghề cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Qua đó khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất của bản thân người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội; Triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” ….

 

Qua truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ cơ sở, người dân chủ động thực hiện các chương trình, mục tiêu, chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững, nhằm tạo sự đồng thuận, huy động các nguồn lực xã hội triển khai có hiệu quả công tác giảm  nghèo bền vững./.

Trần Văn Hòa (Đài TT Mỹ Đức)

các tin khác