Hoạt động cơ sở

Thạnh Mỹ Tây: Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động (miễn phí), lần 02/2023

09:35 04/06/2023

    

UBND xã Thạnh Mỹ Tây phối hợp với phòng Tư pháp huyện Châu Phú – Hội luật gia – Công ty luật An Giang tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động (miễn phí) lần 02 năm 2023 cho bà con nhân dân trên địa bàn xã, điểm tại văn phòng ấp Thạnh Hoà.

 

 

 

Tại buổi tuyên truyền, toàn thể cán bộ và nhân dân dân trên địa bàn xã đã được nghe báo cáo viên ông Trần Thanh Tâm – Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu phú tuyên truyền, phổ biến một số quy định của pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân như: Luật đất đai; Luật hôn nhân và gia đình; Luật tín ngưỡng tôn giáo v.v.… Đồng thời, bà con nhân dân tham dự cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi thắc mắc có liên quan đến vấn đề giải quyết bằng pháp luật và được các báo cáo viên hỗ trợ tư vấn pháp luật, bằng cách là hướng dẫn, giải đáp, đưa ra ý kiến, cung cấp thông tin pháp luật có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý, cho các đối tượng là người nghèo, người có công với cách mạng, người già neo đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa… và các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp  luật.

 

Thông qua buổi tuyên truyền lần này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong toàn xã, nhất là cán bộ cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt kịp thời các quy định của luật mới ban hành; đồng thời giúp công tác quản lý nhà nước đạt kết quả tốt. Đây còn là cơ sở để địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là chú trọng phổ biến các quy định pháp luật cho phù hợp, cụ thể, thiết thực để các tầng lớp nhân dân dễ nắm bắt và thực hiện.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác