Hoạt động cơ sở

Ô Long Vĩ: Tập huấn nâng cao nhận thức cho Tổ khuyến nông cộng đồng và năng lực cho nông dân áp dụng trong sản xuất

05:31 08/12/2023

    

Sáng ngày 07/12, tại Hội trường UBND xã Ô Long Vĩ, Trung tâm Khuyến nông An Giang kết hợp Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú và UBND xã tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho Tổ Khuyến nông cộng đồng và nâng cao năng lực cho nông dân áp dụng trong sản xuất năm 2023 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới).

 

 

        Tham gia tập huấn, các thành viên Tổ Khuyến nông cộng đồng xã và nông dân đã được truyền đạt, chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ của Tổ khuyến nông cộng đồng; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và công nghệ lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh và của ngành nông nghiệp; tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp; liên kết theo chuỗi giá trị; xúc tiến thương mại; tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiệu quả và bền vững; nhận thức về Hợp tác xã và các bước thành lập củng cố, đổi mới hoạt động của Hợp tác xã; hướng dẫn xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp theo yêu cầu thị trường; phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và kỹ năng tư vấn phát triển thị trường.

 

Qua đó giúp cho Tổ Khuyến nông cộng đồng và nông dân trong xã nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của Tổ khuyến nông cộng đồng, cũng như những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, về các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành nông nghiệp trong thời gian tới. Từ đó, tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao khoa học công nghệ, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, giúp bà con nông dân phát triển sản xuất, cải thiện kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

 

Trúc Mai – Văn Dẻo

các tin khác