Hoạt động cơ sở

Ô Long Vĩ: Tiểu thương cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

01:15 08/09/2021

    

Tính đến sáng ngày 07/9/2021, tất cả các tiểu thương buôn bán trở lại trên địa bàn xã Ô Long Vĩ đã ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, với một số nội dung: chỉ bán các mặt hàng thiết yếu theo quy định, bảo đảm khoảng cách 2m giữa người với người, bảo đảm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K, đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn; nhắc nhở khách hàng luôn đeo khẩu trang, tuân thủ khoảng cách khi chờ mua hàng; đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch đối với cửa hàng, thời gian bán hàng; vệ sinh khử khuẩn hàng ngày, đảm bảo thông thoáng, khoảng cách an toàn giữa người mua và người bán.

 

Responsive image
 

     Là một trong những xã “vùng xanh” của huyện, bắt đầu từ 0h ngày 07/9/2021, Ô Long Vĩ thực hiện nghiêm và triệt để tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh trên địa bàn toàn xã. Đồng thời, để đảm bảo thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, trước mắt địa phương cho phép thực hiện một số nội dung: Đối với các chợ, các tiệm tạp hóa: phải sắp xếp lại chặt chẽ, có kẻ, vẽ vạch đảm bảo khoảng cách giữa người mua người bán tối thiểu 2m, thực hiện nghiêm 5K, tại mỗi điểm mua bán không tập trung quá 5 người, người bán phải mang khẩu trang và kính chống giọt bắn, người bán phải ký cam kết với xã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các quán ăn, quán nước: được bán tại chỗ nhưng không quá 2 bàn, mỗi bàn không quá 3 người và phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 bàn là 4m, khoảng cách giữa người với người tối thiểu 2m.

     Ngoài ra, các tiểu thương, người làm việc tại các chợ, các cửa hàng thiết yếu khác, các cơ sở dịch vụ ăn, uống khi hoạt động phải thực hiện test nhanh 03 ngày/lần.

Trúc Mai

các tin khác