Hoạt động cơ sở

Thạnh Mỹ Tây triển khai kế hoạch điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2023

09:04 25/09/2023

    

Vừa qua, UBND xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023, cho tất cả thành viên trong ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo của xã.

 

 

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo của xã đã được nghe hướng dẫn cụ thể một số nội dung cơ bản về tổng hợp điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023. Việc thực hiện quy trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo sẽ được xã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, từ khâu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá, tiến hành rà soát theo biểu mẫu, đồng thời kiểm tra kết quả ghi phiếu rà soát.

Theo đó, để đảm bảo khách quan và dân chủ, UBND xã đã thống nhất tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo hình thức điều tra chéo giữa các ấp. Đồng thời, địa bàn được điều tra có phân công cán bộ hỗ trợ và hướng dẫn điều tra viên đến từng hộ gia đình trên địa bàn ấp để trực tiếp điều tra. Thời gian tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện từ ngày 18/9 - 30/9/2023 sẽ kết thúc.

 

Qua công tác triển khai điều tra hàng năm, nhằm giúp cho các thành viên trong ban chỉ đạo có thêm thông tin, kiến thức xác định và lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo đến thời điểm cuối năm 2023, để làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Từ đó phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân, để khi kết thúc cuộc điều tra từng ấp, xác định được tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và có sự tham gia của người dân ở địa phương.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác