Hoạt động cơ sở

Thị trấn Cái Dầu triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị nhân dân theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở quí II/2022

04:03 15/06/2022

    

Sáng ngày 14/06/2022, Tại hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu, Ban tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị trấn Cái Dầu tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị Nhân dân theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở quí II/2022.

Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, chủ trì hội nghị, bà Trần Ngọc Xuân Hiếu – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu cùng các đồng chí Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí Trưởng, Phó ấp trên địa bàn thị trấn Cái Dầu cùng tham dự.

Hội nghị đã nghe đại diện Ban tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị trấn Cái Dầu thông qua Kế hoạch tổ chức hội nghị Nhân dân theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở quí II/2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị trấn nhấn mạnh, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chính là sự đồng thuận, lòng tin của cán bộ, nhân dân. Vì vậy, thời gian tới, đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền. Các cấp các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và phương thức nắm tình hình nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trúc Giang

các tin khác