Hoạt động cơ sở

Dự án mô hình giảm nghèo tổ dịch vụ xe honda đầu xã Bình Long

02:33 13/05/2024

    

UBND xã Bình Long vừa tổ chức triển khai dự án mô hình giảm nghèo tổ dịch vụ xe Honda đầu trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Phùng Anh Vũ – Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện; bà Phạm Thị Mỹ Trinh – Phó Chủ tịch UBND xã cùng Trưởng-Phó ấp, các thành viên tham gia dự án cùng dự.

 

 

Qua kết quả xét duyệt danh sách đăng ký, dự án ban đầu được triển khai đã huy động được 17 thành viên là đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tham gia, thông qua dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn…. Như kế hoạch, mỗi thành viên khi đăng ký tham gia dự án sẽ được hỗ trợ từ 20 – 25 triệu đồng, ước tổng kinh phí thực hiện dự án lần này khoảng 395 triệu đồng, được trích từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ và vốn đối ứng của các hộ gia đình tham gia dự án. Thời gian thực hiện dự án khoảng 12 tháng, và sau khi kết thúc dự án, mỗi thành viên tham gia sẽ phải hoàn trả lại vốn tối thiểu 20% mức hỗ trợ ban đầu từ nguồn hỗ trợ của địa phương.

 

Theo đó, mục tiêu chung của dự án lần này nhằm giúp cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có thêm điều kiện để lo chí thú làm ăn, đặc biệt là những hộ thiếu vốn sản xuất có thể vươn lên thoát nghèo. Từ đó góp phần tạo nguồn sinh kế ổn định, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, cụ thể là những người tham gia dự án, sẽ góp phần giảm nghèo, thoát nghèo bền vững và phối hợp với địa phương trong việc phát triển kinh tế-xã hội tại địa bàn triển khai dự án.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác