Hoạt động cơ sở

Bình Mỹ: họp báo cáo nội dung thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu

08:36 20/02/2024

    

Sáng ngày 19/2, UBND xã Bình Mỹ tổ chức cuộc họp báo cáo nội dung duy trì nông thôn mới nâng cao và bàn các giải pháp hoàn thành các nội dung tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong lộ trình chỉ tiêu của năm 2024. Ông Phan Văn Vấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp.

 

 

 

 

         Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND, UBND xã; Trưởng các ban, ngành, các Hội đoàn thể xã; Trưởng các ấp cùng cán bộ phụ trách chuyên môn có liên quan.

        Trong năm 2023, xã Bình Mỹ đạt chuẩn xã NTM nâng cao với 17/19 tiêu chí và 25/27 chỉ tiêu, đối với các tiêu chí và chỉ tiêu còn lại hiện các ngành có liên quan đang tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh.

        Còn đối với nội dung xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, hiện xã Bình Mỹ đang tập trung toàn lực, tìm ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để sớm hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng vào cuối tháng 9 năm 2024. Qua đó, các ngành chuyên môn xã đã tập trung thảo luận, nêu những vấn đề còn khó khăn vướn mắc, đồng thời đề nghị xã Bình Mỹ cần tập trung thực hiện các tiêu chí có nội dung về thu nhập bình quân đầu người; Y tế; Công an; mô hình ấp thông minh; các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; v.v...

       Kết luận cuộc họp, ông Phan Văn Vấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Để xã Bình Mỹ về đích NTM kiểu mẫu theo lộ trình năm 2024, địa phương sẽ tập trung toàn lực tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh của Mặt trận tổ quốc và cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và cùng với mỗi một người dân trực tiếp tham gia tích cực thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu,... góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân./.

 

Kim Thúy

các tin khác