Hoạt động cơ sở

Thị trấn Cái Dầu mở tài khoản chi trả an sinh xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội

10:40 11/06/2024

    

Thực hiện Công văn số 1788/SLĐTBXH-BTXH ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về thực hiện chuyển đổi số trong chỉ trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

          Để thực hiện tốt công tác chi trả an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH). Đồng thời, góp phần đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại địa phương trong năm 2024 và những năm tiếp theo, trên tinh thần Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Sáng ngày 11/6/2024 tại Văn phòng khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu. UBND thị trấn Cái Dầu phối hợp với Ngân hàng Nam Á và Bưu điện huyện Châu Phú mở tài khoản chi trả tiền trợ cấp cho 750 đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị trấn, việc mở tài khoản không phát sinh chi phí mở, chi phí duy trì tài khoản nhận trợ cấp của đối tượng chi trả chính sách an sinh xã hội. Trước mắt việc mở tài khoản cho các đối tượng nhận trợ cấp xã hội đủ điều kiện mở tài khoản, những trường hợp chưa đủ điều kiện sẽ tiếp tục thực hiện lần sau; phấn đấu nâng cao tỷ lệ chỉ trả qua tài khoản bảo đảm 100% người thuộc diện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội được chỉ trả qua tài khoản không chi trả bằng tiền mặt.

 

          Việc mở tài khoản nhận tiền trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội là một trong những chủ trương thực hiện chuyển đổi số trong chỉ trả ASXH không dùng tiền mặt về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Mục đích của việc chi trả tiền trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt giúp tăng tính tiện lợi, giảm thiểu rủi ro mất mát và gian lận, và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho những người nhận trợ cấp bằng cách sử dụng các hình thức không dùng tiền mặt như chuyển khoản điện tử hoặc thẻ tiền mặt, người nhận trợ cấp có thể dễ dàng nhận được tiền mà không cần phải đến trực tiếp một văn phòng hoặc điểm trả tiền mặt. Điều này cũng giúp giảm thiểu rủi ro về mất mát tiền mặt do mất trộm hoặc mất mát, cũng như giảm thiểu gian lận thông qua các biện pháp an ninh kỹ thuật số và góp phần thực hiện tốt Đề án 06/CP của Thủ tướng Chính phủ về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia; giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030./.

 

--- ĐK---

các tin khác